Usługi Bolesławiec:

Mikrofiltracja oleju w Bolesławcu

Oszczędność na obsłudze maszyn i urządzeń jest potrzebna, ale ma sens tylko wtedy, gdy nie podnosi ryzyka wystąpienia awarii. Bezpiecznym sposobem oszczędzania na wymianach oleju jest poddawanie go profesjonalnej mikrofiltracji. Martech w Bolesławcu prowadzi mikrofiltrację tak dokładnie, że poddany jej olej jest czystszy niż nowy. Warto korzystać z tego rozwiązania.

Precyzyjnie filtrujemy olej maszynowy

Martech w Bolesławcu oferuje Państwu możliwość uzyskania oszczędności na wymianie oleju dzięki zastosowaniu jego precyzyjnej mikrofiltracji. Kluczowe jest, by proces takiego oczyszczania oleju został przeprowadzony profesjonalnie i dokładnie. Martech w Bolesławcu ma do tego odpowiednie urządzenia i doświadczenie.

Mikrofiltrację oleju prowadzimy do uzyskania wymaganej klasy czystości. Zmniejsza to ryzyko awarii sprzętu. Stosujemy urządzenia filtrujące posiadające odpowiednie filtry. Pochłaniają one zanieczyszczenia stałe o rozmiarach powyżej 1 mikrona oraz wodę, która też pojawia się w układach. Badania dowodzą, że 90% awarii wynika z obecności tych właśnie zanieczyszczeń oleju, które w pełni usuwane są podczas mikrofiltracji.

Podchodzimy do zleceń z najwyższym profesjonalizmem. Oleje mineralne filtrujemy do 2 razy, a oleje syntetyczne nawet do 5 razy. Osiągamy w ten sposób czystość oleju właściwą dla nowego produktu lub wyższą. Stale prowadzimy badania i pomiary parametrów filtrowanego oleju. Miernik Parkera, którego używamy, to urządzenie najlepsze na rynku i regularnie kalibrowane. Klasę czystości oleju odczytujemy według ISO 4406 i przekazujemy Państwu te dane. Określamy w badaniach lepkość oleju, stopień zanieczyszczenia i zawartość wody. Dysponując takimi wynikami, uzyskują Państwo pewność, że przefiltrowany przez nas olej posiada wymagane parametry, a jego dalsze używanie jest w pełni bezpieczne dla urządzeń.

Mikrofiltracja oleju się opłaca

Filtrowanie zamiast wymiany pozwala na dalsze użytkowanie tego samego oleju, bez potrzeby zakupu nowego. Przede wszystkim dowiedziono, że jest to bezpieczne. Badanie właściwości smarnych olejów różnych typów i generacji wykazało, że odpowiednie właściwości fizykochemiczne zachowują one znacznie dłużej niż przez jeden okres przeglądowy. Wymiana jest zalecana nie dlatego, że olej stracił właściwości smarne, ale dlatego, że podczas eksploatacji uległ zanieczyszczeniu. Skoro więc można skutecznie odfiltrować te zanieczyszczenia, to oczyszczony olej można bez obaw stosować ponownie. Tak jest taniej.

Co Martech zrobi dla Państwa?

Dla klientów z Bolesławca Martech prowadzi niezbędne pomiary oraz profesjonalną mikrofiltrację olejów hydraulicznych, przekładniowych, turbinowych, maszynowych i innych o klasach lepkości wg ISO od 15 do 150. Oleje podlegające mikrofiltracji po przeprowadzeniu tego procesu mają właściwości smarne skutecznie zapobiegające awariom urządzeń. Nie każdy olej nadaje się do filtracji. Nie filtruje się olejów, które uległy procesowi koksowania z wydzieleniem się sadzy. Tak samo nie stosuje się tej technologii dla olejów silnikowych – ze względu na to, że specyficzne warunki pracy powodują ich zużycie w czasie pojedynczego okresu przeglądowego.

Obsługujemy szereg różnych typów maszyn: koparki, zgniatarki, walce, wiertnice, młoty kafarowe, pompy betonu, giętarki, dźwigi, urządzenia do terenów leśnych, ciągniki na podwoziu gąsienicowym, prasy, wtryskarki i wiele innych. Zajmujemy się czyszczeniem i uszczelnianiem zbiorników i układów smarowania. Wymieniamy filtry, elementy hydrauliczne i węże. Dbamy o sprawność Państwa urządzeń. Stale też służymy informacją i radą.

Dojeżdżamy do klientów własnymi samochodami z całym potrzebnym wyposażeniem. Procedura mikrofiltracji polega na wypompowaniu oleju, jego filtrowaniu określoną liczbę razy, a następnie ponownym umieszczeniu w zbiorniku maszyny. Wszystko odbywa się w układzie zamkniętym, bez wycieków. Dodatkowo wszystko ustawiamy na olejoodpornej macie. Używamy certyfikowanych maszyn wysokiej jakości. Z Martech zyskują Państwo perfekcyjną czystość oleju, redukcję kosztów, skrócony czas konserwacji sprzętu i zmniejszenie ryzyka awarii.

Usługi Bolesławiec: