Klauzula dla klientów, użytkowników serwisów i osób dzwoniących

I. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MARTECH HENNIG Sp. J. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 66A, 58-130 Żarów, tel.: 74 857 05 97, e-mail: [email protected], zwana dalej Administratorem.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz wykonania zadań związanych z jej realizacją i zapewnieniem wysokiej jakości usług, podejmowania bieżącego kontaktu np. udzielenie odpowiedzi, przygotowanie oferty, dostęp do oferty sklepu internetowego
 • prowadzenia czynności serwisowych i rozpatrywaniu reklamacji
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego w tym kierowanie komunikatów do starannie wybranych, pojedynczych klientów, w indywidualnym kontakcie, w celu uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi)
 • prowadzenia marketingu oraz zbierania opinii klientów
 • wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych oraz wykrywania i zapobiegania nadużyciom
 • ustalenia i zabezpieczenia informacji na wypadek obrony i dochodzenia roszczeń podnoszonych przez lub wobec administratora

Na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

3. W związku z realizacją celów określonych w punkcie 2, przetwarzany będzie następujący zakres informacji: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby lub dostawy, numer telefonu, adres e-mail, adres IP, pliki Cookies. Powyższe dane osobowe Administrator pozyskał od Państwa bezpośrednio, za pośrednictwem portali i serwisów internetowych lub kontaktu telefonicznego.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub umów powierzenia. Kategorie odbiorców danych: partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), dostawcy rozwiązań służących do wyrażania/publikowania opinii klientów, podmioty obsługujące transakcje kartami płatniczymi lub obsługujące płatności elektroniczne, partnerzy obsługi prawnej i księgowej, operatorzy prowadzący działalność pocztową, kurierska lub podobną.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez czas:

 • obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 • 1 roku po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji
 • do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, na dalsze przetwarzanie jej danych w celach marketingowych
 • do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu w zakresie wykorzystywania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celach marketingu bezpośredniego

Ponadto ww. terminy mogą ulec wydłużeniu w przypadku obrony przez roszczeniami lub dochodzenia przez Administratora roszczeń w postępowaniu cywilnym, karnym lub podatkowym, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z przechowywaniem dowodów księgowych przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

6. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora np. marketingu bezpośredniego
 • prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w zakresie i w jakim została wyrażona, przy czym przetwarzanie takich danych osobowych przez Administratora do tego momentu będzie zgodne z prawem. Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Administratorem (adresy kontaktowe podane w pkt 1, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”)
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Realizacja uprawnień, o których mowa w tym podpunkcie może odbywać się poprzez uprzednie pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora

7. W związku z korzystaniem z usługi Google Analitics dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Liechtenstein i Norwegię) do Google LLC – zobacz też punkt „Analiza internetowa”. Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego dane osobowe były przetwarzane w systemach Google, może skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec osoby, której dane dotyczą skutki prawne w tym do profilowania.

9. Korzystanie z usług Administratora i podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane w przypadku zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością podjęcia działań w celu zawarcia lub realizacji ww. umowy.

II. Konkursy, badania rynku i badania opinii

Każdy konkurs i akcja promocyjna posiada odrębny Regulamin. W celu wzięcia w nich udziału Użytkownik jest proszony o podanie wymienionych w danym Regulaminie danych osobowych oraz poprzez wyrażenie zgody w tym na użycie przez organizatora konkursu, badania rynku czy badania opinii urządzeń telekomunikacyjnych (numer telefonu, adres e-mail) w celu przeprowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, powiadomienia o wygranej oraz na potrzeby badania rynku lub badania opinii Użytkownika.

Odpowiedzi udzielone w ramach badania rynku czy badania opinii nie są udostępniane osobom trzecim ani publikowane.

III. Wykorzystanie danych w celach reklamowych

1. Newsletter

Jest wysyłany tylko tym Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę i podali swój adres e-mail. W każdej chwili zgoda na otrzymywanie newslettera może być wycofana przez kliknięcie, podanego w każdym newsletterze, linku z rezygnacją lub kontaktując się z Administratorem na adres podany w rozdziale I pkt. 1.

2. Reklama banerowa

To reklama, która po kliknięciu w nią przenosi Użytkownika na inną stronę. W ramach reklamy banerowej przedstawiane są na przykład Użytkownikowi produkty, które oglądał lub produkty podobne. Możemy też przedstawiać reklamy naszych partnerów. Reklama banerowa wykorzystuje pliki cookie lub piksele. Bezpośrednie Informacje o Użytkowniku nie są zapisywane. Wykorzystywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Dodatkowe informacje a temat plików cookie, pikseli i retargetingu/remarketingu podano poniżej.

3. Ciasteczka (pliki cookie)

Strony internetowe Administratora wykorzystują pliki cookies („ciasteczka”) czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania strony internetowej oraz zidentyfikowanie przeglądarki internetowej Użytkownika. Wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki można zablokować instalację plików cookies – może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies do anonimowej analizy działań osób odwiedzających, badania ich zachowania (np. otwieranie określonych stron) w celu dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, również wtedy gdy odwiedzają oni inne strony www będące partnerami w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. oraz w celu poprawy w administrowaniu witrynami Administratora.

4. Onsite Targeting

Administrator wykorzystuje technologię plików cookies do prowadzenia analizy działań osób odwiedzających (np. otwieranie określonych podstron) i może przedstawiać Użytkownikowi reklamy i/lub specjalne oferty. Celem tych działań jest przedstawienie użytkownikowi treści reklamowych jak najbardziej odpowiadających obszarowi jego poszukiwań.

5. Retargeting, ciasteczka podmiotów trzecich i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej Strony internetowe Administratora wykorzystują technologię retargetingu (remarketinngu).

Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują na stronie Administratora pliki cookie, są to:

Google Analytics, Universal Analytics oraz Google Remarketing dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne pod adresem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ zobacz też https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl&gl=pl oraz z usługi

Facebook Piksel dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Szczegółowe informacje dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Facebook Piksel dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Szczegółowe informacje dostępne pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

6. Jak można zablokować zapisywanie plików cookies?

Aby zablokować zapisywanie ciasteczek Użytkownik powinien w przeglądarce internetowej włączyć ustawienia umożliwiające akceptację zapisywania ciasteczek jedynie wówczas, gdy wyrazi na to zgodę. Aby zaakceptować stosowanie plików cookies Administratora, blokując jednoczenie użycie plików cookies firm trzecich, należy w ustawieniach przeglądarki wybrać opcję „Blokowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów”.

7. Analiza internetowa

Administrator korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics udostępnianej przez firmę Google. Google Analytics analizuje zachowanie użytkownika na stronie internetowej dzięki użyciu plików cookies. Informacje generowane przez cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dla stron korzystających z Google Analytics oraz świadczenia innych usług. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Poprzez korzystanie ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Strona internetowa analizowana jest przez Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, co uniemożliwia bezpośrednie powiązanie adresu z danym Użytkownikiem.

Użytkownik może zrezygnować z plików cookies wprowadzając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Może to spowodować ograniczenie funkcjonalności strony i korzystanie z wszystkich jej funkcji może okazać się niemożliwe. Zgodę na pobieranie i gromadzenie danych osobowych można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli Użytkownik nie chce aby jego dane osobowe były przetwarzane w systemach Google, może skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

8. Pliki logu serwera

Przeglądarka internetowa udostępnia dane o działaniach użytkownika na stronach internetowych Administratora, które są zapisywane w plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany),.
Rekordy danych pliku logu serwera są poddawane analizie w celu usuwania błędów, zarządzania wydajnością serwera, ochrony przed atakami typu DDoS i dostosowywania oferty.

9. Postanowienia końcowe

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.