Hennig Spółka Jawna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjne technologie”.

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie do oferty usług mobilnych na potrzeby zakładów produkcyjnych opartych o technologię hydrauliki siłowej i pneumatyki.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dywersyfikację działalności.

Całkowita wartość projektu: 696 988,20 zł
Wkład Funduszy europejskich: 300 000,00 zł