Usługi Wałbrzych:

Mikrofiltracja oleju w Wałbrzychu

Martech w Wałbrzychu oferuje Państwu usługę opłacalnej i bezpiecznej dla urządzeń mikrofiltracji oleju. Jest to rozwiązanie z powodzeniem stosowane zamiast wymiany oleju na nowy. Usuwa zanieczyszczenia i pozwala na ponowne, bezpieczne korzystanie z olejów, które zachowały właściwości smarne. Mikrofiltracja pozwala na oszczędności, krótszy czas przestoju urządzeń i bezpieczne ponowne używanie tego samego oleju.

Martech w Wałbrzychu filtruje olej maszynowy

Martech w Wałbrzychu daje swym klientom szansę na oszczędności na wymianie oleju, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo urządzeń, w których stosuje się olej poddany mikrofiltracji. Prowadzona przez nas profesjonalna filtracja i oczyszczanie oleju w maszynach jest połączona z dofiltrowaniem układu do wymaganej klasy czystości. Redukuje to awaryjność sprzętu. Korzystamy z urządzeń, które posiadają filtry pochłaniające wodę oraz zanieczyszczenia stałe o rozmiarach powyżej 1 mikrona. Badania dowodzą, że 90% awarii powodują te właśnie zanieczyszczenia. Mikrofiltracja oleju skutecznie je eliminuje.

Stosujemy sprawdzone procedury. Oleje mineralne filtrujemy do dwóch razy, a syntetyczne – nawet pięciokrotnie. Procedurę prowadzimy aż do momentu uzyskania czystości takiej jak w nowym produkcie. Ile razy – to zależy od prowadzonego badania filtrowanego oleju. Używamy do tego renomowanego, najlepszego na rynku miernika Parkera. Urządzenie to regularnie kalibrujemy. Pomiar daje odczyt klasy czystości oleju według ISO 4406. Oczywiście udostępniamy Państwu wyniki takiego pomiaru. Badania laboratoryjne określają lepkość, zanieczyszczenie i zawartość wody w oleju. Po procedurze mikrofiltracji Martech otrzymują Państwo olej o parametrach umożliwiających jego dalsze bezpieczne użytkowanie.

Mikrofiltracja oleju – korzystna i bezpieczna

Badania wykazały, że oleje różnych typów zachowują odpowiednie właściwości fizykochemiczne o wiele dłużej niż trwa jeden okres przeglądowy. Okresy te ustala się jednak dlatego, że podczas użytkowania do oleju trafiają zanieczyszczenia. Skoro więc mikrofiltracja umożliwia precyzyjne usunięcie tych zanieczyszczeń, przefiltrowany olej, który nie utracił właściwości smarnych, może być bezpiecznie użyty ponownie. Opłacalność takiego rozwiązania jest aż nadto oczywista.

Jaki olej się filtruje, a jaki nie?

Martech w Wałbrzychu prowadzi precyzyjną mikrofiltrację olejów hydraulicznych, przekładniowych, turbinowych, maszynowych i innych klas lepkości wg ISO od 15 do 150. Natomiast mikrofiltracji nie poddaje się olejów, które uległy procesowi koksowania z wydzieleniem się sadzy. Tak samo nie filtruje się olejów silnikowych, gdyż mają one specyficzne warunki pracy i ulegają zużyciu w ciągu jednego okresu przeglądowego.

Jak Martech mikrofiltruje olej?

Martech w Wałbrzychu wykonuje filtrację oleju, która zapobiega awariom urządzeń. Zajmujemy się różnymi rodzajami maszyn w różnych lokalizacjach. To na przykład koparki, zgniatarki, giętarki, walce, wiertnice, młoty kafarowe, dźwigi, pompy betonu, urządzenia do terenów leśnych, ciągniki na podwoziu gąsienicowym, wtryskarki, prasy i bardzo wiele innych. Radzimy i odpowiadamy na wszelkie pytania naszych klientów.

Zajmujemy się też czyszczeniem zbiorników, doczyszczaniem układów i ich uszczelnianiem. Zapewniamy sprawność urządzeń klientów dzięki wymianie filtrów, węży i elementów hydraulicznych. Serwis Martech jest dostępny codziennie i 24 godziny na dobę. Mamy mobilne warsztaty, którymi dojeżdżamy na miejsce do klienta z całym potrzebnym wyposażeniem.
Proces wypompowania oleju, następnie jego filtrację i umieszczenie na powrót w zbiorniku maszyny prowadzimy w układzie zamkniętym. Chodzi o uniknięcie wycieków. Stosujemy certyfikowane maszyny do pompowania i filtrowania. Wszystko stawiamy na olejoodpornej macie. Pozostawiamy Państwu nie tylko czysty olej, ale i czyste miejsce. Zapewniamy korzyści z tytułu możliwości ponownego używania tego samego oleju. Z dumą dodamy, że efektem naszej usługi jest czystość oleju niejednokrotnie większa niż u niektórych olejów nowych. To minimalizuje ryzyko awarii.

Usługi Wałbrzych: