Trzecia rewolucja przemysłowa

W poprzednich artykułach omówiliśmy dwie wcześniejsze rewolucje przemysłowe:

W latach 70 zaczęła się trzecia rewolucja przemysłowa. Najważniejszym jej elementem zostało zapoczątkowanie częściowej automatyzacji produkcji poprzez wykorzystanie wyposażonych we własną pamięć i możliwość programowania sterowników oraz komputery.

Najważniejsze osiągnięcia naukowo-techniczne to:

  • Półprzewodniki
  • Układy scalone
  • Biotechnologia
  • Światłowody
  • Energia atomowa

Rozwój nauki i techniki przyczynił się do zmian we wszystkich sferach ludzkiego życia, gospodarce i życiu codziennym. Ostatnie dziesięciolecia XX wieku to czas, w którym państwa zachodnie wkroczyły w epokę postindustrialną (zmniejszenie znaczenia przemysłu na rzecz wzrostu sektora usługowego).

Trzecia rewolucja przemysłowa to w głównej mierze masowe wykorzystanie technologii informatycznych – komercyjnie, w wymierzę pozamilitarnym. Warto zauważyć, że pierwsze innowacje z obszaru przekazywania i przetwarzania informacji, tj. poprzednik Internetu, jakim był ARPANET powstał w oparciu o badania i prace projektowe prowadzone przez instytucje wojskowe już w czasach zimnej wojny.

Dynamiczny rozwój Internetu doprowadził do przejścia od rozrzuconych i izolowanych mikro i superkomputerów w połączoną sieć globalną, co zapoczątkowało szeroką informatyzację, dzięki czemu rozprzestrzeniły się połączenia między różnymi dziedzinami nauki oraz techniki.

Efektem III Rewolucji Przemysłowej jest komputeryzacja, automatyzacja procesów produkcji oraz udoskonalanie środków komunikacji, w tym zwłaszcza środków masowego przekazu, a także i transportu. Niewątpliwie też III Rewolucja wpłynęła na dynamiczny rozwój przemysłu tzw. wysokich technologii.

Ciekawostka

Rok 1981: IBM zaprezentowała prototyp komputera osobistego (Personal Computer – PC). Pierwszy PC miał koszmarną blaszaną obudowę i cechowała go niezwykła łatwość instalacji modułów peryferyjnych w postaci kart. PC miał procesor Intel 8086 (4,77 MHz), 64 kB pamięci operacyjnej, dwa napędy dyskietek 5,25 cala (jednostronne – miały po 170 kB) i monochromatyczną kartę monitora MDA.

IBM_PC_5150

Poleć wpis:

Facebook
WhatsApp
Email

Zobacz inne wpisy