Pomiar rezystancji izolacji

W urządzeniach elektrycznych podstawowym elementem ochronnym jest izolacja, chroni ona głównie przed dotykiem bezpośrednim. Ma również niezwykle istotny wpływ na sprawne działanie urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Pomiar rezystancji izolacji

W związku z działaniem czynników zewnętrznych (niekorzystne warunki pracy) i wewnętrznych w trakcie normalnej pracy urządzeń elektrycznych izolacja ulega stopniowej degradacji. Czynnikami powodującymi niszczenie izolacji są:

  • Zanieczyszczenie środowiska
  • Czynniki chemiczne
  • Naprężenia mechaniczne
  • Radiacja
  • Związki chemiczne

Uszkodzenie izolacji powodowane jest najczęściej przez kilka czynników, które w różnym stopniu wpływają na stopień jej degradacji. Izolacja jest właściwością materiału i jest mierzona jako rezystancja izolacji.

Pomiar rezystancji izolacji

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń bądź instalacji niezbędnym staje się okresowe badanie stanu izolacji. Systematyczne kontrole stanu izolacji (pomiar rezystancji), w tym badanie stanu izolacji w warunkach eksploatacyjnych pozwolą na:

  • Wcześniejsze wykrycie uszkodzenia i podjęcie działań prewencyjnych
  • Zapobieganie awariom, których powodem może być uszkodzona izolacja
  • Prowadzenie właściwej eksploatacji instalacji i urządzeń

Bezpieczeństwo, sprawność i niezawodność to najważniejsze parametry urządzeń elektrycznych. Zadbaj o te elementy dokonując pomiarów rezystancji izolacji.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Poleć wpis:

Facebook
WhatsApp
Email

Zobacz inne wpisy