Układy centralnego smarowania

Czym jest układ centralnego smarowania?

Układ centralnego smarowania umożliwia precyzyjne, regularne i w pełni automatyczne dozowanie środków smarnych do wszystkich punktów, wymagających smarowania.

Niezależnie od rodzaju, układ składa się z takich elementów jak:

 • pompa centralnego smarowania
 • przewody smarowne
 • elementy dozujące, złącza, zawory
 • filtry oraz systemy sterowania

Poszczególne warianty układów różnią się swoją konstrukcją i zastosowaniem, jednak generalnie ten sposób smarowania przeznaczony jest do maszyn, urządzeń, łańcuchów i ciągów technologicznych, posiadających wiele, trudno dostępnych punktów smarnych, wymagających stałego dostarczania środka smarnego. Jednym z czynników popularyzacji układów centralnego smarowania jest ciągły rozwój automatyzacji procesów produkcyjnych oraz brak wykwalifikowanych pracowników utrzymania ruchu.

Elementy układu centralnego smarowania.

Wady ręcznego smarowania.

Przy stosowaniu ręcznego smarowania maszyn może dojść do dwóch niepożądanych sytuacji:

 1. Niedosmarowanie, które jest przyczyną generowania nadmiernego hałasu oraz znacznie szybszego zużycia podzespołów.
 2. Przesmarowanie, to w wyniku nadmiernego zużycia smaru lub oleju podnosi koszty produkcji, a także jest powodem zwiększenia zanieczyszczenia środowiska oraz stwarza możliwość przegrzania się maszyny.

Korzyści wynikające z wprowadzania układów centralnego smarowania.

 1. Wydłużenie żywotności maszyny, a co za tym idzie zwiększenie jej produktywności i zmniejszenie ryzyka kosztownych napraw.
 2. Dostarczanie środka smarnego w sposób regularny eliminuje potrzebę robienia przerw co znacząco zwiększa wydajność.
 3. Wyeliminowanie czynnika ludzkiego: środek smarny rozprowadzany jest po całej powierzchni, unika się więc możliwości pominięcia któregoś z punktów smarnych.
 4. Zmniejszenie zużycia środka smarnego, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów utrzymania.
 5. Całkowite wyeliminowanie konieczności dojścia do trudno dostępnych i niebezpiecznych miejsc co stanowi ograniczenie ryzyka wypadków związanych z obsługą maszyn.

Układy centralnego smarowania znajdują zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu – od spożywczego po wydobywczy. W zależności od warunków, stosuje się inny typ układu. Rozróżniamy następujące układy:

 • Progresywne
 • Jednoliniowe
 • Dwuliniowe
 • Natryskowe i impulsowe
 • Olejowe obiegowe
Układ centralnego smarowania.

Poza doborem odpowiedniego układu niezbędne jest również dopasowanie odpowiedniego środka smarnego. Przykładem mogą być środki bezpieczne w kontakcie z żywnością, mające zastosowanie w przemyśle spożywczym lub smary odporne na wysokie temperatury, których zadaniem jest zabezpieczanie mocno obciążonych powierzchni.

Firma Martech świadczy fachowe doradztwo w doborze odpowiedniego układu i środka smarnego oraz profesjonalne wykonawstwo układów centralnego smarowania. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Poleć wpis:

Facebook
WhatsApp
Email

Zobacz inne wpisy