Silniki elektryczne

W życiu codziennym z silnikami spotykamy się praktycznie na każdym kroku. Czym właściwie jest silnik? Jest on niczym innym jak typem maszyny, której zadaniem jest zamienianie energii na pracę.

Jeśli chodzi o energię dostarczaną do silnika to może ona posiadać formę:

  • Chemiczną
  • Cieplną (silnik Diesla, silnik Stirlinga)
  • Elektryczną
  • Kinetyczną (turbina wodna, turbina wiatrowa)

Najważniejsze atrybuty silnika:

  • moc – zdolność do wykonania pracy w jednostce czasu
  • sprawność – stosunek wytworzonej energii użytecznej do energii pobranej przez silnik
  • moment obrotowy – dla wszystkich silników z ruchem obrotowym
  • siła ciągu – szczególnie dla silników lotniczych
  • impuls właściwy – dla silników rakietowych

Silniki elektryczne (jak wskazuje nazwa) przetwarzają energię elektryczną na mechaniczną (zwykle w postaci ruchu obrotowego). Zasilane one mogą być prądem stałym lub przemiennym (synchroniczne i asynchroniczne).

Silnik elektryczny

W zależności od zasady działania silniki prądu przemiennego dzielimy na: indukcyjne, synchroniczne i komutatorowe. Z kolei w zależności od budowy wirnika rozróżniamy: silniki indukcyjne klatkowe i pierścieniowe.

Ostatnią grupę silników elektrycznych stanowią silniki uniwersalne. Mogą one być zasilane zarówno stałym jak również prądem przemiennym. Są one głównie stosowane w sprzęcie gospodarstwa domowego.

Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym w przemyśle silnikiem jest silnik indukcyjny asynchroniczny. Moc tych silników obejmuje zakres od kilku miliwatów do paru megawatów. Budowa takiego silnika składa się z dwóch podstawowych części: nieruchomego stojana i ruchomego wirnika. Trójfazowy prąd przemienny w uzwojeniu stojana powoduje powstanie zmiennego pola magnetycznego (dla każdej fazy) w sposób taki, że pole wypadkowe jest polem wirującym.

Pole to w wyniku indukcji (stąd nazwa silnik indukcyjny) powoduje powstanie w uzwojeniu wirnika powstanie siły elektromotorycznej , pod wpływem której prąd elektryczny płynie przez uzwojenia wirnika. Wzajemne oddziaływanie pól magnetycznych wirnika raz stojana powoduje powstanie momentu elektromagnetycznego i ruch.

Żarowski oddział naszej firmy od wielu lat specjalizuje się w remontach silników elektrycznych. Chętnie udzielimy pomocy w tym zakresie. Zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 784 467 952

Poleć wpis:

Facebook
WhatsApp
Email

Zobacz inne wpisy