Redukcja kosztów układów pneumatycznych

Pneumatyka jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych w przemyśle technik, którą wykorzystuje się do napędzania lub sterowania maszynami i urządzeniami procesów technologicznych. Stąd też dwoma najczęściej występującymi określeniami są: napęd pneumatyczny lub sterowanie pneumatyczne.

Sprężone powietrze może więc być nośnikiem energii (napęd), albo nośnikiem informacji (sterowanie).

Zalety stosowania sprężonego powietrza jako czynnika roboczego:

 • Ogólna dostępność
 • Łatwość transportowania przewodowego (na dość znaczne odległości)
 • Czystość (brak zagrożenia porażeniem, w razie awarii nie zanieczyszcza otoczenia)
 • Po wykorzystaniu energii nie trzeba go zwracać do sieci lub wymieniać
 • Odporność na wahania temperatury

Poza wymienionymi zaletami sprężone powietrze posiada również wady:

 • W przypadku nieszczelności sieci mogą pojawić się wahania ciśnienia
 • Zmiany sił wewnętrznych (spowodowane wahaniami ciśnienia)

Jednym z głównych filarów współczesnej polityki energetycznej jest zwiększenie efektywności energii wykorzystywanej w zakładach przemysłowych. Wg badań wykorzystują one jedynie 30% produkowanego sprężonego powietrza – reszta tracona jest w wyniku nieszczelności, nieodpowiedniego ciśnienie lub niewłaściwego użycia.

Pneumatyka

Sprężone powietrze błędnie postrzegane jest jako tanie źródło energii. Tymczasem dość duże koszty jego wytwarzania, przygotowania i przesyłania (koszty energii elektrycznej lub paliwa) powodują, że niezbędne staje się szukanie oszczędności poprzez optymalne wykorzystanie układów pneumatycznych.

W celu zredukowania kosztów należy skupić uwagę na:

 • Usunięciu wszelkich wycieków
 • Przygotowanie prawidłowych przekrojów rurociągów służących do dystrybucji powietrza
 • Dbałości o regularną wymianę filtrów
 • Regularnym przeprowadzaniu konserwacji urządzeń w sieci

Wszystkie te czynności warto zlecić doświadczonym fachowcom. Firma Martech oferuje usługi z zakresu:

 • Inwentaryzacji sieci sprężonego powietrza
 • Pomiaru zanieczyszczeń powietrza
 • Pomiaru wilgotności powietrza
 • Detekcji nieszczelności
 • Monitoringu jakości powietrza

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Poleć wpis:

Facebook
WhatsApp
Email

Zobacz inne wpisy