Manometr

Co to jest manometr?

W odróżnieniu od barometru, manometr jest urządzeniem mierzącym ciśnienie względem ciśnienia otoczenia – najczęściej ciśnienia atmosferycznego.

Jednostki ciśnienia.

Ciśnienie jest wielkością charakteryzującą wielkość siły działającej na powierzchnię. W układzie międzynarodowym jednostek SI ciśnienie określane jest w paskalach.

Ciśnienie jest wielkością charakteryzującą wielkość siły działającej na powierzchnię. W układzie międzynarodowym jednostek SI ciśnienie określane jest w paskalach.
1Pa = 1N/m2

Paskal jest bardzo małą jednostką dlatego w praktyce stosowane są jego wielokrotności, np.

1 hPa = 100 Pa
1kPa = 1000 Pa
1 MPa = 1000000 Pa

Oprócz paskali w technice używane są inne jednostki ciśnienia, jak:

1 Bar = 100.000 Pa
1 psi = 1 funt/cal = 1 lb/in2 = 6,8927×103 Pa

Podział manometrów ze względu rodzaj mierzonego ciśnienia:

  • absolutne – do pomiaru ciśnienia absolutnego
  • różnicowe – do pomiaru różnicy ciśnienia
  • manometry – do pomiaru nadciśnienia
  • wakuometry – do pomiaru podciśnienia

Ze względu na budowę i sposób pomiaru ciśnienia manometry dzielimy na:

  • hydrostatyczne (cieczowe)
  • tłokowe
  • sprężyste
  • pływakowe i dzwonowe
  • elektryczne
  • parametryczne

Dokładność manometrów wskazówkowych (analogowych) zaczyna się od kilku milibar (manometry puszkowe) do kilku tysięcy bar (manometry hydrauliczne).

W celu zminimalizowania niewłaściwego wskazania spowodowanego drganiami i pracą przy wysokich ciśnieniach, obudowa manometru hydraulicznego wypełniona jest gęstą gliceryną, która zabezpiecza wskazówkę, stąd znane są też jako glicerynowe.

Manometr

Poza pomiarem ciśnienia manometry mogą również pełnić funkcję pomiaru temperatury (termomanometry). Manometry posiadające w swojej obudowie urządzanie stykowo-nastawcze mogą sterować procesami, np. przy osiągnięciu wymaganego ciśnienia zamykać obwód elektryczny (manometry kontaktowe).

Poleć wpis:

Facebook
WhatsApp
Email

Zobacz inne wpisy