Pomiar rezystancji izolacji

Bezpieczeństwo, sprawność i niezawodność to najważniejsze parametry urządzeń elektrycznych. Zadbaj o te elementy dokonując pomiarów rezystancji izolacji.

 • Wcześniejsze wykrycie uszkodzenia i podjęcie działań prewencyjnych
 • Zapobieganie awariom, których powodem może być uszkodzona izolacja
 • Prowadzenie właściwej eksploatacji instalacji i urządzeń

Pomiar rezystancji uzwojeń i małych rezystancji

Wykonujemy pomiary rezystancji:

 • Uzwojeń transformatorów i silników jedno i trójfazowych
 • Zabezpieczeń elektrycznych styków
 • Połączeń uziemiających, połączeń wyrównawczych
 • Połączeń spawanych i lutowanych
 • Połączeń skręcanych
 • Innych obiektów rezystancyjnych i indukcyjnych

Inspekcje termowizyjne

Dzięki inspekcjom termowizyjnym silników, skrzyń przekładniowych, pasów napędowych lub łożysk możemy jasno określić źródło problemu – lokalizując tzw. „gorące punkty”. Przykładowe przyczyny wydzielania zwiększonej ilości ciepła (anomalie termiczne):

 • przeciążenia obwodu elektrycznego
 • zaburzony przepływ powietrza w obudowie
 • przebicie izolacji wirnika lub stojana
 • uszkodzenie lub zatarcie łożysk
 • niewspółosiowość wałów sprzęgła
 • uszkodzenie lub przerwanie połączeń elektrycznych
 • tarcia w czasie przesuwania się pasa po kole
 • nierównomierne obciążenie łożysk

Analiza wibracji

Analizę drgań przeprowadza się w narzędziach i maszynach posiadających elementy obrotowe. Analiza ta, przyczynia się do wykrycie takich usterek jak:

 • niewspółosiowość
 • luźne śruby
 • wygięte wały
 • niewystarczające smarowanie

Wyważanie wałów i wirników

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Wyważanie wałów i wirników w łożyskach własnych (bez demontażu) na ich stanowiskach pracy
 • Sprawdzanie poziom wibracji maszyn wirnikowych
 • Sprawdzanie stanu łożysk